Ceník revize elektrického zařízení a hromosvodu (LPS)

Elektro revize bytu záleží na množství elektroinstalace 

1500-4000 Kč

Revize elektroinstalace rodinného domu záleží na množství elektroinstalace 

4500-7000 Kč

Revize průmyslového objektu cena

Dle rozsahu zavolejte si prosím o cenu

Revize zásuvky na plyn, čističku a podobně

1000 Kč

Revize elektroměrového rozvaděče pro EGD a další společnosti

1500 Kč

Revize hromosvodů (LPS) na rodinném domě 1 až 2 svody

1000-2000 Kč

Minimální cena revize hromosvodů (LPS)

1000 Kč

Ceny revizí se odvíjejí od rozsahu, stavu elektroinstalace (hromosvodu) a od stavu dokumentace k elektroinstalaci(hromosvodu). Svou roli zde také hraje prostředí ve kterém se revize elektroinstalace nebo hromosvodu provádí. Ve složitějších se cena revize určí po předběžné prohlídce nebo domluvě. Ceny v tabulce jsou pouze orientační. V ceně elektrorevize je zahrnuto studie technické dokumentace, prohlídka zařízení, zkoušky a elektrická měření, vypracování revizní zprávy.

Uvedené ceny jsou bez DPH . Při fakturaci bude vystavena faktura s DPH dle platné legislativy.